Cần bán 1 mảnh đất 6m x 20m tại Thị Trấn Cày- Thạch Hà ờ Hà Tĩnh - 05/09/2017

Gian hàng autopost
website Việt
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
- Điện thoại: 0966090988

Hiện mình cần bán 1 mảnh đất 6m x 20m tại Thị Trấn Cày- Thạch Hà. Sau cây xăng ai có nhu cầu xin liên hệ, mình ở Thành Phố Hà Tĩnh

Chữ kí của thành viên

 

 

Facebook like